Fast Shipping

Same Day Shipping 

Guarantee

Guaranteed Delivery

Online Support

Online Support & Help Desk

Welkom bij EuroChems, een wereldwijde leverancier van nieuwe Research Chemicals die gespecialiseerd is in Lysergamides, Tryptamines en Diazepines die BitCoin accepteren. Wij bieden het beste in de industrieproducten met een 100% gegarandeerde traceerbare verzending. We bieden kleinere kwantiteiten en kunnen ook wholesale-volumes verzorgen. We werken nauw samen met een aantal internationale laboratoria en hebben robuuste kwaliteitscontrolemaatregelen om ervoor te zorgen dat we alleen de beste onderzoekchemicaliën die op de markt beschikbaar zijn, in voorraad hebben. Houd er rekening mee dat alle producten die door EuroChems worden verkocht, uitsluitend voor in vitro experimenten worden verkocht en dat de menselijke consumptie van producten die door EuroChems worden verkocht ten strengste verboden is.

We accepteren een breed scala aan cryptocurrencies, dus het kopen van onderzoekchemicaliën met AltCoints via EuroChems gaat snel en eenvoudig. Bekijk ons nieuwsblog regelmatig voor updates en kortingscodes.